ospswierzowa@gmail.com
tel. 998 lub 112

Członkowie czynni

1. Buczyński Grzegorz

2. Brzozowski Tomasz

3. Citak Kamil

4. Citak Łukasz

5. Dobosz Bogdan

6. Dobosz Wiesław

7. Flejma Marzena

8. Gancarz Jan

9. Gancarz Michał

10. Gancarz Rafał

11. Gancarz Sylwester

12. Gancarz Wojciech

13. Ginalski Józef

14. Ginalski Piotr

15. Gładysz Maciej

16. Gurgacz Mirosław

17. Hejnar Adam

18. Hejnar Daniel

19. Hejnar Mateusz

20. Kisiołek Hubert

21. Kłusek Marek

22. Kleczyński Rafał

23. Kordyś Aleksandra

24. Kosztyła Marek

25. Kuźniarowicz Adrian

26. Lech Arkadiusz

27. Lenart Konrad

28. Materowski Marcin

29. Półchłopek Adam

30. Półchłopek Jacek

31. Preisner Dawid

32. Preisner Sławomir

33. Sikora Nikodem

34. Skiba Mirosław

35. Stachura Stanisław

36. Szkudlarek Marcin

37. Szpunar Mariusz

38. Włodyka Robert

39. Zając Damian

 

 

Nasi sponsorzy: