ospswierzowa@gmail.com
tel. 998 lub 112

Członkowie czynni

1. Brzozowski Tomasz

2. Buczyński Grzegorz

3. Flejma Marzena

4. Gancarz Jan

5. Gancarz Michał

6. Gancarz Rafał

7. Gancarz Sylwester

8. Ginalski Józef

9. Ginalski Piotr

10. Gładysz Maciej

11. Gurgacz Mirosław

12. Hejnar Adam

13. Hejnar Daniel

14. Hejnar Mateusz

15. Kisiołek Hubert

16. Kordyś Aleksandra

17. Kosztyła Marek

18. Kuźniarowicz Adrian

19. Lenart Konrad

20. Półchłopek Adam

21. Półchłopek Jacek

22. Skiba Mirosław

23. Stachura Stanisław

24. Szkudlarek Marcin

25. Zając Damian

Nasi sponsorzy:

lukresja verona garmazerka meblo sam 

gex hol cellfast krosart