Z życia jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Świerzowej Polskiej decyzją Wojewody Podkarpackiego została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) powstał, aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. System PRM działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Oznacza to, że w razie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia osoby w naszej okolicy, możemy być dysponowani do działań jako wsparcie dla Zespołu Ratownictwa Medycznego lub gdy nie ma wolnego zespołu, w jego zastępstwie. 

niedziela, 18 luty 2024 20:04

Walne zebranie sprawozdawcze

17 lutego 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej. Podczas zebrania podsumowano m.in. miniony rok sprawozdawczy, przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świerzowej Polskiej zakupiła zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z tlenoterapią oraz deską ortopedyczną i szynami Kramera. Pozyskany sprzęt posłuży do niesienia pierwszej pomocy w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Bardzo często to właśnie strażacy-ochotnicy pojawiają się na miejscu zdarzenia jako pierwsi. Jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego, strażacy-ratownicy muszą udzielić fachowej, pierwszej pomocy, gdyż w takich sytuacjach niekiedy decydują sekundy.

czwartek, 19 październik 2023 20:32

Nowy sprzęt w naszej OSP

Nasza jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt uzupełniający wyposażenie naszego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników udało nam się pozyskać węże tłoczne, drabinę nasadkową oraz hooligana dielektrycznego. Zakup sprzętu znacznie zwiększy skuteczność naszych działań.

Do naszej jednostki trafił nowy sprzęt. Zrealizowane zostało zadanie pn. "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Świerzowa Polska celem zwiększenia potencjału technicznego" dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Strona 1 z 7

NASI PARTNERZY