Jak wezwać pomoc?


Zawsze, niezależnie od stanu konta naszego telefonu można zadzwonić pod numery alarmowe.

Numer alarmowy - 112

112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym używanym w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej jak również w sieci telefonów komórkowych na całym świecie. Został wprowadzony w 1991 roku. Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

Numery służb ratowniczych:
112 – centrum powiadamiania ratunkowego – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy,
981 – pogotowie drogowe,
984 – pogotowie rzeczne, MOPR
985 – WOPR, GOPR i TOPR,
987 – centrum zarządzania kryzysowego,
991 – pogotowie energetyczne,
992 – pogotowie gazowe,
993 – pogotowie ciepłownicze,
994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,
995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert[3],
996 – Centrum Antyterrorystyczne[4],
997 – policja,
998 – straż pożarna,
999 – pogotowie ratunkowe

Inne numery do służb powołanych lokalnie do niesienia pomocy, pełniące funkcję numerów alarmowych:
986 – straż miejska (nie we wszystkich miastach),
19282 – pogotowie dźwigowe,
19285 – pogotowie komunikacji miejskiej,
601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR),
601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR).

Schemat meldunku:
- przedstawiamy się
- mówimy co się stało
- określamy miejsce w którym się znajdujemy - jak najdokładniej, od tego zależy jak szybko zjawi się pomoc
- ile osób jest poszkodowanych
- w jakim stanie się znajdują, co już zrobiliśmy - czy są przytomni, czy jest nadal zagrożenie życia, czy udzieliliśmy już jakiejś pomocy zawsze czekamy na potwierdzenie ze strony operatora!

Inne sposoby wzywania pomocy:
- za pomocą gwizdka bądź światła: - 1 sygnał co 10 sekund przez 1 min, potem 1 min przerwy (oczekiwanie na odpowiedź) i powtórzenie postępowania
- odpowiedź - 3 sygnały w ciągu 1 min (1 sygnał co 20 sekund)
- posłaniec - zapisać na karteczce schemat postępowania (jak przy rozmowie telefonicznej), pamietajmy ze posłaniec może być zdenerwowany i nie zapamietać tego co mu mówimy!
- gdy widzimy śmigłowiec - jeżeli oczekujemy pomocy to stajemy w pozycji "Yes" - obie ręce podniesione do góry
- gdy pomoc nie jest nam potrzebna NIE MACHAMY,stajemy w pozycji "No"-jedna ręka ukośnie do góry, druga na dół

NASI PARTNERZY