Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej został wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się 4 września 2021 r., podczas tego zebrania wybrano również Komisję Rewizyjną.

 

Zarząd OSP Świerzowa Polska


 

PREZES

Adam Półchłopek

hejnar adam

WICEPREZES, NACZELNIK

Adam Hejnar

kuzniarowicz adrian

WICEPREZES, Z-CA NACZELNIKA

Adrian Kuźniarowicz

WICEPREZES

Mateusz Hejnar

SEKRETARZ

Anita Buczyńska

ginalski piotr

SKARBNIK

Piotr Ginalski

GOSPODARZ

Maciej Dubis

 

Komisja rewizyjna


  

PRZEWODNICZĄCY

Józef Ginalski

SEKRETARZ

Marek Kosztyła

CZŁONEK

Rafał Gancarz

 

 

NASI PARTNERZY