Historia OSP Świerzowa Polska


Wydarzeniem, które dało początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej był pożar, który powstał w maju 1945r. w zabudowaniach Kazimierza Krzysztyniaka, na wskutek uszkodzonych przewodów kominowych. Sprzyjający silny wiatr przeniósł ogień na sąsiednie budynki i z dymem poszło całkowicie 6 budynków mieszkalno-gospodarczych oraz 6 budynków zostało częściowo uratowanych.

W akcji ratowniczej brała udział ludność naszej wsi oraz żołnierze Armii Czerwonej, którzy w tym czasie stacjonowali na lotnisku w Krośnie. Akcja ratownicza prowadzona była przy pomocy prymitywnego sprzętu jak wiadra, garnki, łopaty, a i to w niewystarczającej ilości, przy równoczesnym braku wody. Toteż mimo ofiarnej pracy ludzi, ogień zniszczył wieloletnia pracę naszych rolników. Doświadczeni klęską pożaru mieszkańcy naszej wsi, a w szczególności Władysław Materowski, Andrzej Kisiołek i Józef Szubra, którzy zatrudnieni byli w Zakładowej Straży Pożarnej przy Krośnieńskich Zakładach Lniarskich wystąpili z inicjatywą zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej.

O słuszności, czy konieczności zorganizowania OSP w Świerzowej Polskiej nie trzeba było nikogo przekonywać, toteż OSP została w 1945r. powołana do życia.Nie brakowało chętnych do wstąpienia do OSP, lecz brak odpowiedniego sprzętu był powodem, że OSP w pierwszych latach po II wojnie światowej nie przejawiała większej aktywności. W roku 1949 działalność OSP mocno się ożywiła. Wybrano nowy zarząd do którego weszli: Andrzej Kisiołek, Władysław Materowski, Józef Szubra, Józef Zajdel, Henryk Ginalski, Władysław Adamik, Eugeniusz Szajna, Karol Szydło i Władysław Półchłopek.

Dzień 5 stycznia 2011r. przejdzie w karty historii naszej straży. Odzyskaliśmy pomieszczenie na świetlicę w naszej strażnicy. Do tej pory remiza nasza składała się z dwóch pomieszczeń i strychu. W jednym pomieszczeniu znajdował się kiosk spożywczo-przemysłowy a w drugim garaż. Nie mieliśmy możliwości urządzania zebrań strażackich w samym garażu z powodu braku ogrzewania w nim. Po wyposażeniu pomieszczenia w niezbędnego meble i dodatki przekształciliśmy je na świetlicę OSP.

6 lutego 2011r. powołano do życia Jednostkę Operacyjno-Techniczną, która składa się z doświadczonych strażaków-ratowników. Osoby te są odpowiednio przeszkolone i gotowe o każdej porze dnia i nocy do niesienia pomocy potrzebującym mieszkańcom naszej miejscowości jak i całej gminy Chorkówka. Organizowane szkolenia i ćwiczenia podnoszą sprawność bojową jednostki a także gwarantują fachowe działania ratowniczo-gaśnicze.

15 listopada 2011r. na długo zapisze się w kartach historii naszej jednostki. Na wyposażenie OSP Świerzowa Polska trafił lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Peugeot Boxer. Na jego pokładzie znajduje się m.in. zbiornik wody 220l wraz z linią szybkiego natarcia oraz specjalistyczny sprzęt, który w pełni umożliwia samodzielne podjęcie działań na miejscu akcji. Nasz poprzedni samochód bojowy marki Żuk został wycofany z podziału bojowego i oddany ekipie remontowej z terenu gminy Chorkówka.

Obecnie minęło ponad 65 lat od momentu powstania OSP Świerzowa Polska. Przez ten cały czas druhowie ochotnicy spieszą na pomoc i ratunek mieszkańcom wsi i gminy chroniąc ich i ich dobytek od ognia i wody. Działania swoje wykonują za darmo. W społeczności mieszkańców naszej wsi ciągle jest żywa idea pomocy innym. Dlatego, chociaż wielu naszych zasłużonych druhów odeszło na zawsze z szeregów OSP zastąpili ich synowie i wnuki.

 

Józef Ginalski

 

NASI PARTNERZY