Jednostka Operacyjno-Techniczna


6 lutego 2011r. powołano do życia Jednostkę Operacyjno-Techniczną, która składa się z doświadczonych strażaków-ratowników. Osoby te są odpowiednio przeszkolone i gotowe o każdej porze dnia i nocy do niesienia pomocy potrzebującym mieszkańcom naszej miejscowości jak i całej gminy Chorkówka. Organizowane szkolenia i ćwiczenia podnoszą sprawność bojową jednostki a także gwarantują fachowe działania ratowniczo-gaśnicze.

Zarząd jednostki biorąc pod uwagę stan osobowy członków jednostki, stan wyposażenia w środki transportu i inne wyposażenie oraz wymogi organizacyjno – techniczne określone w wytycznych w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiąc załącznik nr. 1 do Uchwały Prezydium Zarządu Głównego cyt. Powyżej postanawia ustalić że powołana JOT – ŚWIERZOWA POLSKA będzie jednostką kat. IV i zakres jej działań będzie obejmował:

- działania ratownicze w czasie pożarów

- działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych

 

Skład osobowy JOT Świerzowa Polska


1. Grzegorz Buczyński - dowódca
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP, ratownictwo techniczne, kurs dowódców, kurs naczelników)
 
2. Maciej Dubis - strażak
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP)
 
3. Jan Gancarz - strażak
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP)
 
4. Michał Gancarz - strażak
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP)
 
5. Piotr Ginalski - strażak
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP)
 
6. Adam Hejnar - naczelnik OSP
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP, ratownictwo techniczne, kurs dowódców)
 
7. Daniel Hejnar - strażak
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP, ratownictwo techniczne, kurs kierowców-konserwatorów)
 
8. Mateusz Hejnar - strażak
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników)
 
9. Hubert Kisiołek - dowódca
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP, kurs dowódców)
 
10. Adrian Kuźniarowicz - z-ca naczelnika, kierowca
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP, ratownictwo techniczne)
 
11. Adam Półchłopek - kierowca
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP, kurs kierowców-konserwatorów)
 
12. Mirosław Skiba - dowódca, kierowca
(ukończone kursy i szkolenia: podstawowe strażaków-ratowników OSP, ratownictwo techniczne, kurs dowódców, kurs kierowców-konserwatorów)