czwartek, 08 marzec 2018 21:13

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018 Głos zabiera st. bryg. Mariusz Bieńczak - Komendant Miejski PSP w Krośnie

24 lutego 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej. Podczas zebrania podsumowano m.in. miniony rok sprawozdawczy, przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:

st. bryg. Mariusz Bieńczak - Komendant Miejski PSP w Krośnie

Andrzej Koniecki - Wójt Gminy Chorkówka

Dariusz Bator - Zastępca Wójta Gminy Chorkówka

dh Kazimiesz Gładysz - Prezes ZOSP ZG w Chorkówce

dh Adam Łukaszewski - Komendant Gminny ZOSP ZG w Chorkówce

Mieczysław Czelny - Radny Gminy Chorkówka

Na zakończenie części oficjalnej jednogłośnie uchwalono absolutorium dla Zarządu OSP.

NASI PARTNERZY