środa, 20 luty 2019 20:42

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2019

16 lutego 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej. Podczas zebrania podsumowano m.in. miniony rok sprawozdawczy, przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:

mł. bryg. Krystyna Janusz - zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP w Krośnie

Grzegorz Węgrzynowski - Wójt Gminy Chorkówka

Piotr Tłuściak - Zastępca Wójta Gminy Chorkówka

dh Kazimiesz Gładysz - Prezes ZOSP ZG w Chorkówce

Alina Celej - Radna Gminy Chorkówka

Piotr Kozubal - Radny Gminy Chorkówka

Na zakończenie części oficjalnej jednogłośnie uchwalono absolutorium dla Zarządu OSP.

NASI PARTNERZY