niedziela, 18 luty 2024 20:04

Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze fot. OSP Świerzowa Polska

17 lutego 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej. Podczas zebrania podsumowano m.in. miniony rok sprawozdawczy, przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

Podczas zebrania omówiliśmy najistotniejsze sprawy dla naszej jednostki. Mamy nadzieję, że w obecnym roku uda nam się zrealizować zamierzone cele.

Ważnym elementem zebrania sprawozdawczego było ślubowanie 20 nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:
- Grzegorz Węgrzynowski - Wójt Gminy Chorkówka
- Tomasz Tłuściak - Zastępca Wójta Gminy Chorkówka
- Monika Subik -  Dyrektor - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
- dh Kazimierz Gładysz - Prezes ZOSP ZG w Chorkówce
- Piotr Kozubal - Radny Gminy Chorkówka
- Mateusz Szkudlarek - Radny Gminy Chorkówka
- Bogusława Kawalec - Sołtys wsi Świerzowa Polska

NASI PARTNERZY